Lập trình Mastercam X7_Đường dao 3D cao tốc dạng chiếu

Các đường dao dạng chiếu trên cả hình học hoặc trên một đường đi dao từ các chu trình trước đó lên một mặt phẳng. Trong các phiên bản Mastercam trước đây, đường dao chiếu chỉ có trên trên các đường dao thô của mặt. Trên MASTERCAM X7, Chúng tích hợp hoàn toàn hợp lý cho các tham số gia công cao tốc và làm mượt lại các di chuyển dao.

Điểm chiếu trên mặt có thể tạo các di chuyển chúi dao để loại bỏ các vùng nhỏ trên chi tiết cụ thể.  Ứng dụng thường dùng của các đường dao dạng chiếu là khắc chữ hoặc tạo các đường cơ lên mặt như hình bên dưới.

toc dang nhiu

Có hai cách để vào ứng dụng đường chiếu dao cao tốc 3D

Chọn Milling, 3D High Speed, và chọn Project ( Loại máy Phay-Tiện)

Chọn Toolpaths, Surface High Speed và chọn Project ( cho tất cả các loại máy)