Lệnh cơ bản kim loại tấm NX9

Tạo các hình dạng ban đầu

Lệnh Tab  cho phép bạn tạo bất kì hình dạng nào dựa vào biên dạng kín.

co ban 1

Thêm thành phần

Sau khi tạo hình dạng ban đầu  bạn có thể thêm các đối tượng thông qua các lệnh trên NX Sheet MetalForm Features để hoàn thành các phần cắt, viền,..

Tạo thành phần trải phẳng

co ban 2

Sử dụng Flat Solid  để tạo một khối mới trong khi vẫn giữ nguyên khối

Trải phẳng thường là giai đoạn cuối của quá trình thiết kế,  và khi thêm các đối tượng mới, việc trải phằng giúp bạn kiểm tra được các thay đổi trên chi tiết gốc.

co ban 3

co ban 4
Tạo một khối chuẩn ban đầu Sau đó dùng Flat Pattern  để xuất ra dạng tấm phẳng nhằm tạo bản vẽ hoặc xuất ra cho chương trình gia công.

Thường khi thiết kế ta phải tạo một hình khối lớn và từ đó thay đổi thêm sao cho thiết kế ra chi tiết cuối cùng một cách nhanh hơn.

co ban 5

Thêm thành phần tấm lên khối

Sau khi tạo được khối tiếp tục sử dụng lệnh Sheet Metal from Solid  để bao phần khối này với tấm.  Trước tiên phải xác định mặt nào cần được tác động, rồi các cạnh tương ứng giữa các vùng, tất nhiên là sẽ còn khá nhiều công đoạn để bạn hoàn thiện chi tiết khi thiết kế.

co ban 6

Bên dưới là ví dụ của một chi tiết sau khi trải phẳng

co ban 7

Dùng hộp thoại NX Sheet Metal Preferences  nhằm thay đổi các giá trị mặc định được thiết lập trong Customer Defaults  và dễ dàng thêm giá trị mới cho chi tiết bạn cần.

Parameter value persistence

Hầu hết các giá trị thiết lập trong Customer Defaults đều có thể thay đổi cho riêng từng đối tượng.  Và khi thay đổi rồi, thì mỗi lần load chi tiết mới giá trị mới này sẽ tác động lên chi tiết đó.

Thông thường dùng hộp thoại này để thay đổi chiều dày mặc định của sản phẩm.

Tab

Tab  để tạo bề dày cho một hình học ban đầu, phải là biên dạng kín, nó tương tự như lệnh đùn.

co ban 8

Toolbar NX Sheet MetalTab