Lệnh Creating Filling Surfaces trong Catia

Khởi tạo mặt cong từ những đường cong ban đầu.

  1. Nhấn chuột vào biểu tượng FỉllKhi đó hộp thoại Fỉll xuất hiện.
  2. Mở File Fill1.CATPart trong document.

 

catia 4.1

  1. Lựa chọn hai đường cong và hai đường thẳng trên mặt phẳng ngang.

 

 

catia 4.2

 

  1. Nhấn OK. Khi đó bạn thu được kết quả.

catia 4.3