Lệnh Edge Blend trong NX 9

Chọn cạnh cần bo, nhập giá trị bán kính.

 

Chọn Circular: nhập bán kính Chọn Conic: nhập bán kính lớn và bán kính tâm bo
 pp 1  pp 2

 

Mục ariable Radius Points: chọn 1 điểm trên cạnh, nhập giá trị bán kính thay đổi. Mục Corner Setback: tạo góc bo cho các đường bo giao nhau (chọn điểm giao nhau).
 pp 3  pp 4

Face Blend

Chọn 2 mặt giao nhau hoặc 3 mặt giao nhau.

Mục Cross Section:

  • Rolling Ball: phần giau nhau sẽ có bán kính như nhau.
  • Swept Section: phần giao nhau sẽ có hình dạng theo section được chọn.

Mục Shape:

 

  • Circular tương tự như Edge Blend

 

 

  • Symmetric Conic

 

 

 

  • Asymmetric Conic

 

 
 

pp 5

Mục Conic Method:

 

  • Boundary and CEnter

 

 

 

  • Boundary and Rho

 

 

 

  • CEnter and Rho

 

 

3dnx 6