Lệnh Spiral / Helix, vẽ lò xo trong mastercam

  1. Helix: Tạo ra lò xo như một đường Spline.

Chọn Menu>Create>Helix hay chọn biểu tượng

– Khai báo các thông số trong hộp thoại

– Chọn điểm tâm trên màn hình

lo xo 1

Radius: bán kính đường tròn nhỏ nhất

Initial Pitch: bước xoắn cho ṿng đầu tiên

Initial Pitch: bước xoắn cho ṿng cuối cùng

Revolutions: số ṿng xoắn

Height: chiều cao lò xo

CW: hướng xoắn theo chiều kim đồng hồ

CCW: hướng xoắn theo ngược chiều kim đồng hồ

Ví dụ:

lo xo 2

  1. Spiral: Tạo ra đường xoắn ốc từ một loạt các đường Spline

Chọn Menu>Create>Spiral hay chọn biểu tượng

– Khai báo các thông số trong hộp thoại

– Chọn điểm tâm trên màn hình

lo xo 3

Pitch: bước xoắn

Revolutions: số vòng xoắn

Height: chiều cao  (Height = Revolution x Pitch)

Taper Angle: góc côn

CW: hướng xoắn theo chiều kim đồng hồ

CCW: hướng xoắn theo ngược chiều kim đồng hồ

góc quay.

lo xo 4