Lịch sử bạn cần biết về phần mềm Unigraphics NX

Tê gọi phổ biến là NX, tuy nhiên để phân biệt I-deas NX và NX Nastran ta sử dụng tên unigraphics NX. Năm 2001 công ty Unigraphics đổi tên thành UGS và từ năm 2007 thuộc siemens PLM software. Đây là hệ thống CAD/CAE/CAM ứng dụng trong hệ thống CAD/CAE lâu đời (1977) và tốt nhất, mô hình hóa solid và mặt cong trên cơ sở đặt tính. Phạm vi ứng dụng rộng lớn, đặt biệt trong phát triển các sản phầm oto (GM, Toyota, Fiat, BMW…) và hàng không. Phiên bản mới nhất là Unigraphics NX 8.5 ra đời 06/09 năm 2012, nhưng tính đến thời điểm này thì Unigraphics NX 11 là mới nhất. Thị  phần Unigraphics NX ngày càng cao, đặt biệt trong ngành ô tô và hàng không.

nxthietkeoto

Phần mềm Unigraphics NX hỗ trợ toàn bộ quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm: Từ ý tưởng thiết kế (CAID), đến mô hình hóa (CAD), mô phỏng phân tích (CAE) và gia công (CAM). Unigraphics NX được tích hợp vào toàn bộ vòng đời sản phẩm

Tài liệu học NX