Lighting La Salle + 3dsmax + Mental Ray + DVD

 Lighting La Salle + 3dsmax + Mental Ray + DVD

Năm: 2011

Tác giả: Jamie Cardoso

Thể loại: HÌNH ẢNH CG 3D

Nhà xuất bản: 3dtotal.com

Số trang: 86

Mô tả: Cuốn sách gồm năm phần này sẽ tập trung vào các chủ đề thiết lập các thiết bị ánh sáng phản chiếu ánh sáng tự nhiên vào các thời điểm khác nhau trong ngày và ánh sáng nhân tạo bên tong. Mỗi phần sẽ sử dụng phông cảnh cơ bản làm điểm khởi đầu, và sẽ hiển thị từng bước các hướng dẫn để tìm kiếm ánh sáng và đưa ra giải pháp phản chiếu các điều kiện ánh sáng mong muốn tốt nhất. Các hướng dẫn sẽ giải thích các loại ánh sáng được sử dụng và làm thế nào để thiết lập các thông số cũng như nói về các phương pháp khác nhau để giải quyết vấn đề này. Các thao tác trong bố cục cũng có thể được đưa ra ví dụ như để chuyển cảnh ban ngày thành cảnh ban đêm. Các nghệ sĩ cũng sẽ xem xét một số kỹ thuật sản xuất bài hữu ích trong Photoshop để nâng cao chất lượng hình ảnh cuối cùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *