Lưới và độ phân giải

Lưới có độ phân giải lớn đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một dữ liệu lớn đi kèm và khi đưa vào các phần mềm để xử lý sẽ không mấy dễ dàng. Ngược lại, lưới có độ phân giải thấp sẽ dễ dàng được dùng trong phần mềm nhưng lại chưa đủ thông tin cần thiết cho một đối tượng. Vậy một lưới tối ưu sẽ cung cấp đủ thông tin các thành phần của chi tiết, có số lượng lưới vừa đủ theo dung sai cho phép. Những vùng có độ cong, chuyển tiếp lớn thì mật độ các tam giác cao hơn nhiều. Bạn cũng chú ý đến độ nhiễu và các sai sót của lưới và loại bỏ nó. do phan giai scan Độ phân giải quá thấp làm cho đối tượng thiếu đi độ đồng nhất. Lúc nào cũng cần một lưới lý tưởng? Ta phải tạo một lưới hoàn chỉnh? Không nhất thiết, tùy thuộc vào mục đích của lưới mà bạn sử dụng, và mô hình sẽ cũng khác nhau từ các dữ liệu lưới này. Ví dụ: Nếu mục đích mô hình dùng cho tạo mẫu nhanh, gia công NC, và vá mặt, lỗ và các vị trí xoắn, các tam giác lỗi phải được loại bỏ. Nếu mục đích sử dụng cho FEM , thì các tam giác đồng nhất là lý tưởng nhất. Nếu dùng làm mô hình tham số hoặc kiểm tra, thì lưới với các dữ liệu thô, và một số vị trí biến dạng cũng đã là lý tưởng, có đủ các thành phần chính cần thể hiện trên lưới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *