Hướng dẫn | Đào tạo | Đánh giá phần mềm kỹ thuật

Phân tích đánh giá phần mềm kỹ thuật chuyên sâu

Lưu trữ Revit Project và family về phiên bản trước

Lưu trữ Revit Project và family về phiên bản trước

Đối với các file RVT Project:
Xuất khẩu từ phiên bản cao hơn của Revit thành tệp IFC.
Nhập khẩu các tập tin IFC vào phiên bản thấp hơn của Revit.
Mẹo: sử dụng định dạng IFC là tốt nhất để cả hai phiên bản của Revit đều hiểu và mở được.
Đối Familycác tập tin RFA:
Có thể dùng một trong các cách sau:
1-      Tải các families vào một dự án trong các phiên bản cao hơn.
Thực hiện theo các bước trên cho các tập tin dự án.
Mở tệp families từ phiên bản thấp hơn và chỉnh sửa.
2-      Xuất khẩu sang DWG hoặc SAT từ các phiên bản cao hơn.
Nhập khẩu các tập tin vào các phiên bản thấp hơn.
Nhắc nhở: không được bung (explode) các kết quả nhập khẩu ra, nếu bung ra, tất cả sẽ biến mất.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>