Machine Simulation trong nhiều trục Mastercam

     Machine simulation là bước tiếp theo trong việc hoàn thành các nguyên công của bạn. Sự di chuyễn dao cụ được hiển thị trên chi tiết gia công ngay tại máy CNC mà các bạn đã lựa chọn. Sự va chạm giữa các thành phần máy và chi tiết gia công được hiển thị một cách trực quan, cũng như được báo lại trong chương trình gia công trên màn hình làm việc của bạn. Dưới đây là cách nhanh để khởi chạy ứng dụng Machine Simulation..

1         Đầu tiên, các bạn nhấp phải chuột vào vùng tróng trên thanh công cụ của MasterCam.Machine Simulation trong nhiều trục Mastercam

2         Tiếp theo, các bạn chọn vào phần Machine Simulation từ dang sách để làm xuất hiện thanh công cụ của phần này.

Machine Simulation trong nhiều trục Mastercam 2

3       Các bạn nhấp chọn vào nút tùy chọn Simulation startup settings

và chọn máy CNC để hiển thị trên màn hình.

 Machine Simulation trong nhiều trục Mastercam 3

4         Ở đây, các bạn chọn vào 6_5AXGEN_VMCHTAC từ danh sách cách máy CNC

Machine Simulation trong nhiều trục Mastercam 4

5      Tiếp theo, các bạn nhâp chọn vào nút tùy chọn Simulate để bắt đầu quá trình mô phỏng gia công trên máy của nguyên công được chọn.

6      Các bạn sử dụng thanh điều khiển để quản lý quá trình mô phòng gia công.

Machine Simulation trong nhiều trục Mastercam 5

7         Nhấp chọn vào Exit để quay trở lại giao diện của MasterCam.Machine Simulation trong nhiều trục Mastercam 6

 

8         Cuối cùng, các bạn lưu file này lại..

 

Bây giờ, các bạn đã có thể tạo lập được một đường chạy dao nhiều trục : Curve. Đường chạy dao Curve thường được sử dụng trong nguyên công cắt. các chuyển động điểm hình đơn giản, tạo nên các đường chạy dao hợp lý để gia công những chi tiết phù hợp.

 

Tài liệu bạn nên xem :
Video hướng dẫn mastercam x2
Video hướng dẫn mastercam x2

120.000đ
Video hướng dẫn lập trình phay 2D mastercam X3
Video hướng dẫn lập trình phay 2D mastercam X3

150.000đ
Bộ video hướng dẫn gia công 2D-3D mastercam x4
Bộ video hướng dẫn gia công 2D-3D mastercam x4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *