Category Archives: Mastercam

Lập trình Mastercam X7_ Nâng cao Blend Mill

Bước gia công tinh Tương tự như gia công tinh của các đường dao khác trong Mastercam, chu trình tinh được thêm vào Blend Mill cho X7.Thêm các lớp gia công tinh dọc theo biên dạng được chọn của các đường dao có thể cải thiện chất lượng gia công cuối cùng của sản phẩm […]

Phần mềm Mastercam X7_ Gia công ren nhiều đầu mối với cao tốc 2D HST

Sự hỗ trợ tương tự đã có trên gia công cao tốc 3D và gia công nhiều trục, và giờ cũng được tích hợp trong gia tốc 2D, ngoại trừ Blend. Chu trình này cho phép Mastercam chia các chương trình được xuất nhỏ hơn, và các chương trình gia công ren cũng được gia […]

Phần mềm Mastercam X7_ Cải thiện tùy chỉnh dao cụ

Lưu các dữ liệu biên dạng trong file hoặc thư viện Tooldb Để cho phép chuyển dữ liệu một cách dễ dàng giữa những người sử dụng Mastercam, thông tin hiệu chỉnh biên dạng dao có thể được lưu trữ trực tiếp trong file chi tiết Mastercam. Phương pháp mới cũng ghi lại các thông […]

Phần mềm Mastercam X7_ Gá lắp dao phay

Hỗ trợ dao nhiều đầu gá Ứng dụng quản lý dao mới cho phép bạn tạo các phần lắp ghép dao gồm kết hợp của đài dao và phần mở rộng. Bạn có thể dùng phần nối dài để ổn định các dao dài hoặc mở rộng chiều dài dao tùy theo vùng trên chi […]

Phần mềm Mastercam X7_ Công cụ dao cụ mới

Tool Wizard giúp quá trình tạo dao phay hoặc các dao gia công lỗ trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể vào Tool Wizard bằng cách nhấp phải thông số dao và chọn Creat new tool, hoặc bằng cách chọn Home trên Tool Manager và chọn một trong các loại dao. Giao diện trực […]

Mastercam X7_Quản lý dao cụ

Phần Tool Manager cho phép quản lý và tạo các dao cụ một cách hoàn toàn mới. Ứng dụng này có nhiều tùy chọn mạnh để quản lý dao phay và router một cách linh hoạt. Cửa sổ này được kích hoạt riêng biệt từ Mastercam bằng cách chọn Start, Program, Mastercam X7, Tool Manager. […]

Mastercam X7_Thiết kế lại trang Arc Filter/Tolerance

Làm gọn lại các đường đi dao, trước đây chỉ khả dụng trên đường đi dao 3D, giờ thì nó đã được tích hợp thêm trên mọi đường dao 2D ( cổ điển và 2D HST). Trong MASTERCAM X7, khả năng lọc các đường và cung và kiểm soát mượt đường dao đã được tích […]

Mastercam X7_Ẩn các thanh lệnh

Với tùy chọn ẩn các thanh lệnh và các biểu tượng, cho phép bạn có một cửa sổ thao tác rộng hơn, có thể nhìn rõ các đối tượng khi làm việc. không gian sẽ gọn hơn. Bạn có thể tìm thấy nút như dưới.

Mastercam X7_Tích hợp đo Renishaw Productivity+

MASTERCAM X7 được tích hợp với công cụ này khi tiến hành quá trình đo. Điều này cho phép sử dụng đầu đo trên máy công cụ để xác định phần offset khi gá đặt, hướng và các kích thước quan trọng. Thiết lập dao thủ công, thiết lập công việc và kiểm tra khá […]

Mastercam X7_Cải thiện khả năng bo mặt

Để cải thiện làm việc, hộp thoại Surface Fillet giờ đã có nút Preview thay vì chỉ ô tick Preview. Trong MASTERCAM X7 , hộp thoại sẽ được mở một cách nhanh chóng và cho phép bạn hiệu chỉnh các tham số mà không cần phải xử lý các kết quả bo. Sau đó bạn […]