Chuyên mục: Mastercam

Mastercam X7_Quản lý dao cụ

Phần Tool Manager cho phép quản lý và tạo các dao cụ một cách hoàn toàn mới. Ứng dụng này có nhiều tùy chọn mạnh để quản lý dao phay và router một cách linh …

Mastercam X7_Ẩn các thanh lệnh

Với tùy chọn ẩn các thanh lệnh và các biểu tượng, cho phép bạn có một cửa sổ thao tác rộng hơn, có thể nhìn rõ các đối tượng khi làm việc. không gian sẽ …