Mastercam X7_Cải thiện khả năng bo mặt

Để cải thiện làm việc, hộp thoại Surface Fillet giờ đã có nút Preview thay vì chỉ ô tick Preview. Trong MASTERCAM X7 , hộp thoại sẽ được mở một cách nhanh chóng và cho phép bạn hiệu chỉnh các tham số mà không cần phải xử lý các kết quả bo. Sau đó bạn có thể chọn xem trước bằng cách nhấn vào nút Preview. Công cụ này chỉ cho phép xem ngay kết quả vừa chọn. Mọi thay đổi sau đó sẽ không được cập nhật lên xem trước. Do đó để xem liên tục các thay đổi khi bạn tác động, bạn có thể tick vào Auto Preview.

cai thien kha nang bo mat