Mastercam X7_Tích hợp đo Renishaw Productivity+

MASTERCAM X7 được tích hợp với công cụ này khi tiến hành quá trình đo. Điều này cho phép sử dụng đầu đo trên máy công cụ để xác định phần offset khi gá đặt, hướng và các kích thước quan trọng. Thiết lập dao thủ công, thiết lập công việc và kiểm tra khá tốn thời gian, và phụ thuộc vào người vận hành khá nhiều. Với đầu đo ta có thể hạn chế các thiết lập cơ bản, các đố gá tốn kém, và thiết lập thủ công với đồng hồ so. Đầu đo khá nhanh và đáng tin cậy, và sử dụng phần mềm Renishaw Productivity+ cho phép các offset máy sẽ được hiệu chỉnh một cách tự động, thậm chí trong cả quá trình gia công, và xa hơn sẽ giúp nâng cao chu trình gia công.

Tuy nhiên đây là tùy chọn có phí, và bạn phải mua thêm.

tich hop do