Với tùy chọn ẩn các thanh lệnh và các biểu tượng, cho phép bạn có một cửa sổ thao tác rộng hơn, có thể nhìn rõ các đối tượng khi làm việc. không gian sẽ gọn hơn.

Bạn có thể tìm thấy nút như dưới.

an cac thanh lenh

Mastercam X7_Ẩn các thanh lệnh webMastercam X7các loại Mactercam X7,chọn lựa Mactercam X7,chức năng của Mactercam X7,Mactercam X7 chính xác,phân biệt Mactercam X7,thông số Mactercam X7
Với tùy chọn ẩn các thanh lệnh và các biểu tượng, cho phép bạn có một cửa sổ thao tác rộng hơn, có thể nhìn rõ các đối tượng khi làm việc. không gian sẽ gọn hơn. Bạn có thể tìm thấy nút như dưới.