Mastercam X7_Thiết kế lại trang Arc Filter/Tolerance

Làm gọn lại các đường đi dao, trước đây chỉ khả dụng trên đường đi dao 3D, giờ thì nó đã được tích hợp thêm trên mọi đường dao 2D ( cổ điển và 2D HST). Trong MASTERCAM X7, khả năng lọc các đường và cung và kiểm soát mượt đường dao đã được tích hợp trong hộp thoại 3 kiểu trên trang Arc Filter/Tolerance. Và giờ nó không còn hiển thị như là một hộp thoại phụ. ( phải kích hoạt mới có)

thiet ke lai trang 1

Phần bài trí đã đơn giản hơn, loại bỏ các thành trược dọc trên X6. Thêm nữa, phần kiểm soát đã được hiệu chỉnh cho phép các hiệu chỉnh động trên dung sai của đường chạy dao. Bất kì lúc nào, bạn có thể nhập một giá trị vào ô Total Tolerance hoặc thay đổi giá trị trong Cut,Line/Arc và dung sai Smoothing.

Mastercam tự động tính toán và cập nhật tỉ lệ cần thiết.

thiet ke lai trang 2