Category Archives: máy gia công

Hệ thống lập trình

Format chương trình Kiểu Format chương trình phổ biến nhất được dùng cho các hệ thống lập trình CNC là kiểu For­mat địa chỉ từ. Kiểu format này chứa nhiều mã khác nhau để truyền thông tin đến các thiết bị trợ động, rơle, bộ vi chuyển mạch,. . . của máy để thực hiện […]

Các hệ thống lập trình

  Hai phương thức lập trình, là hệ thống gia số và hệ thống tuyệt đối, được dùng trong CNC. Cả hai hệ thống đều có những ứng dụng trong việc lập trinh cho CNC, và không có hệ thống nào luôn luôn đúng hoặc luôn luôn sai. Phần lớn bộ điểu khiển trên các […]

Các máy dùng CNC

CNC được dùng trên tất cả các loại máy công cụ, từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất. Các máy công cụ phổ biến nhất là trung tâm kẹp chặt (máy tiện) và trung tâm gia công (máy phay), được trình bày trong sách này. 1. Trung tâm kẹp chặt (tiện) được phát triển […]

Mã hoá quá trình thay dao trong gia công khoan CNC

Mã hoá quá trình thay dao Việc mã hoá quá trình thay dao phụ thuộc vào các hệ điều khiển nhưng nhìn chung quá trình được thực hiện bằng hai lệnh nối tiếp nhau. Lệnh thứ nhất với địa chỉ T cho biết dao cần thay, còn lệnh thứ 2 (M06) thực hiện việc thay […]

Chương trình con thành phần trong nguyên công CNC

Chương trình con thành phần. Chương trình con thành phần được ứng dụng để mô tả nhiều chuyển động và nhiều quá trình lặp lại trong một chương trình chính theo một trình tự xác định (hình 1). Chương trình con thành phần được mã hoá theo địa chỉ L với số hiệu gồm hai […]

Lập trình gia công bề mặt ren.

 Lập trình gia công bề mặt ren. Các bề mặt ren vít, trục vít, v.v… đều có thể gia công được trên máy CNC. Khi gia công bề mặt ren với đường kính d, bước ren p, tốc độ cắt V thì số vòng quay của trục chính n được xác định theo công thức […]

Lập trình tham số với các phép tính toán học trong CNC

Lập trình tham số với các phép tính toán học. Các phép tính +, – ,x, √  và sin có thể được thực hiện khi lập trình tham số. Hình 6.21 là chi tiết gia công với ứng dụng lập trình tham số có các phép tính toán học. Hình 1. Chi tiết giơ công bằng chươnq […]

Lập trình tham số trong công nghệ CNC

Lập trình tham số Lập trình tham số là khi lập trình gia công (trong các chương trình chính và chương trình con) người ta thay các giá trị số bằng các tham sô tượng trưng. Các tham số có thể thay thế cho: giá trị tọa độ, chế độ cắt (tốc độ cắt, lượng […]

Thiết kế chế tạo máy khắc gỗ CNC

Thiết kế chế tạo máy khắc gỗ CNC Dự tính máy có hành trình: – X: 1000mm – y: 1800mm – z: 300mm Động cơ điều khiển các trục DC Servo Trục chính (Spindle): AC Spindle 220V – 10000rpm Điều khiển : Mach3 – Bo đệm – Driver servo – động cơ Vitmebi – Thanh […]