Category Archives: lập trình phay cnc

Một số tính năng nổi trội của mô phỏng cnc Cimco Edit

[adrotate banner=”5″] Quản lý được các chương trình CNC phức tạp nhất. Chiếm dung lượng rất nhỏ trong bộ nhớ máy tính của bạn . Mã CNC bao gồm các chức năng đánh số dòng/tái đánh số dòng, xử lý ký tự, tìm đoạn giá trị xyz, và .v.v… Cấu hình chi tiết của file […]

Lập trình với cách viết thu gọn contour (phương pháp SINUMERIK)

 Lập trình với cách viết thu gọn contour (phương pháp SINUMERIK) Phương pháp lập trình với cách viết thu gọn contour (Sinumerik) được hãng SIEMENS giới thiệu dùng cho các máy tiện có trang bị hệ điều khiển do hãng chế tạo. Nguyên tắc của cách viết thu gọn contour chi tiết là hệ điều […]

Chọn chế độ cắt khi phay

Chọn chế độ cắt khi phay. Chọn chế độ cắt khi phay trên máy CNC cũng được tiến hành theo các bước như chọn chế độ cắt khi phay trên các máy vạn nănơ. Nghĩa là phải chọn chiều sâu cắt t, lượng chạy dao S , S phút và tốc độ cắt V. Tuy […]

Lượng dư phay và sơ đồ các bước khi phay CNC

Lượng dư phay. Lượng dư phay có thể xác định theo bảng hoặc bằng phương pháp tính toán. Khi xác định lượng dư gia công tinh cần tính đến quy luật cắt khi phay. Ví dụ, khi phay tinh theo contour bằng dao phay ngón với lượng dư và lượng chạy dao nhỏ nhất thì […]

Vùng gia công phay trong CNC

 Vùng gia công. Vùng gia công khi phay được chia ra như sau: * Vùng gia công hở (hình 1 a, b, c). Hình 1. Vùng gia công khi phay  a, b, c) vùng gia công hở (a) dao phay trụ; b) dao phay mặt đầu; c) dao phay ngón); d) vùng gia công nửa […]