Một đám mây điểm không chỉ chứa dữ liệu tọa độ 3D của từng điểm mà còn bao gồm đơn vị màu sắc của chúng, đó là các giá trị mã màu R, G và B. Và chúng kết hợp lại được gọi là hoa văn hay chi tiết bề mặt.

Một dữ liệu điểm với thông tin màu sắc của chúng rất thích hợp để thể hiện hình ảnh trung thực của chi tiết giúp dễ nhận diện các vùng phức tạp của chi tiết.

03000084_258x198 03000085_246x189

Minh họa dữ liệu điểm với textures-Hoa vănwebCAD/CAM/CNCThiết kế ngượcbài tập dữ liệu scan,bộ video sưu tầm dữ liệu scan,các lệnh dữ liệu scan,dữ liệu scan tổng hợp,ebook dữ liệu scan,file dữ liệu scan,file thực hành dữ liệu scan,giáo trình dữ liệu scan,học dữ liệu scan,hướng dẫn thực hành dữ liệu scan,link down dữ liệu scan,mẫu dữ liệu scan,tài liệu cơ bản dữ liệu scan,tài liệu dữ liệu scan,tự học dữ liệu scan
Một đám mây điểm không chỉ chứa dữ liệu tọa độ 3D của từng điểm mà còn bao gồm đơn vị màu sắc của chúng, đó là các giá trị mã màu R, G và B. Và chúng kết hợp lại được gọi là hoa văn hay chi tiết...