Minh họa dữ liệu điểm với textures-Hoa văn

Một đám mây điểm không chỉ chứa dữ liệu tọa độ 3D của từng điểm mà còn bao gồm đơn vị màu sắc của chúng, đó là các giá trị mã màu R, G và B. Và chúng kết hợp lại được gọi là hoa văn hay chi tiết bề mặt.

Một dữ liệu điểm với thông tin màu sắc của chúng rất thích hợp để thể hiện hình ảnh trung thực của chi tiết giúp dễ nhận diện các vùng phức tạp của chi tiết.

03000084_258x198 03000085_246x189

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *