Mô phỏng chuyển động trong Inventor bằng Dinamic Design Motion

Dynamic Designer Motion (DDM) là một phần mềm mô phỏng động học và động lực học của cơ cấu máy, được dùng trong một số hệ thống CAD. Cơ cấu máy ở đây được xây dựng trên môi trường thực tại ảo. Với công cụ này, người kỹ sư không chỉ dừng ở khâu thiết kế, mà họ có thể thực hiện song song hai khâu thiết kế và kiểm tra. Khi đó không cần phải đợi sản xuất và thử nghiệm để công nhận kết quả thiết kế, mà thay vào đó có thể ngay lập tức xây dựng một mô hình và kiểm tra nó làm việc trên màn hình, sau đó tiến hành tối ưu việc thiết kế trên máy tính trước khi đưa ra bản vẽ chế tạo. Thiết kế sau khi hoàn chỉnh có thể khẳng định chắc chắn nó sẽ làm việc tốt. Hơn nữa khi sử dụng DDM có thể dễ dàng tạo các file minh hoạ để xem trên bất kỳ máy tính cá nhân nào.
Ưu điểm: Thứ nhất, nó được dùng trên một số môi trường CAD rất thông dụng như Mechanical Desktop, SolidEdge, Solidwork, Autodesk Inventor… Thứ hai, DDM khá linh hoạt, dễ nắm bắt và cũng rất dễ dàng cài đặt. Thứ ba, tính chính xác khoa học và lợi ích của phần mềm đã được công nhận và được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Nhược điểm: Khi cài đặt bắt buộc phải cài đặt trước một môi trường CAD mà nó được đưa vào. Kết quả phân tích phần tử hữu hạn chỉ xuất ra dưới dạng Text nên phải sử dụng một phần mềm khác để xử lý tiếp

phanmeminventor

Các bước triển khai trên ddm

  • B1: Xây dựng mô hình.
  • B2: Tính toán mô phỏng chuyển động.
  • B3: Kiểm tra kết quả.
  • Xây dựng mô hình chuyển động: Mô hình chuyển động là một cơ cấu lắp ráp từ các khâu riêng biệt, được liên kết với nhau bằng các khớp, cho biết các khâu chuyển động với nhau như thế nào.
  • Mô phỏng chuyển động của mô hình: Trong bước này, mô hình chuyển động được phân tích sang một loạt các phương trình toán học, được giải quyết bởi Dynamic Designer Motion Solver.
  •   Kiểm tra kết quả: Các kết quả mô phỏng có thể được thể hiện hay mô tả bằng hoạt cảnh trực quan các đặc tính chuyển động của cơ cấu…

Sắp tới chúng tôi sẽ xuất bản cuối sách viết chi tiết về cách sử dụng phần mềm này cũng như việc mô phỏng trên Inventor, các bạn chú ý đón đọc!

menu
menu