Modul mastercam mill và các chức năng chính.

mtcmill

Mastercam  là phần mềm 2D CAM chính với các công cụ CAD  giúp người lập trình thiết kế các chi tiết ảo trên màn hình máy tính, và hỗ trợ máy  CNC để gia công các chi tiết đó. Mastercam có khả năng thiết kế và lập chương trình điều khiển các trung tâm gia công CNC 5 trục, 4 trục, 3 trục, có thể lập trình để gia công tia lửa điện cắt dây, tiện, phay, khoan..trong phần mềm mastercam thì mastercam mill modul dành cho lập trình gia công trên máy Phay cnc  với các chức năng chính :

Pocke: phay chi tiết dạng hốc, đảo.

Face: phay khỏa mặt.

Drill: khoan.

Contour: chạy dao theo đường chu tuyến.

Surface: phay bề mặt cong.

Jop setup: thiết đặt phôi và các tham số máy.

Point: chức năng tạo điểm chạy.