Module thiết kế giày 3D Sole Engineering

proenginer

Delcam CRISPIN SoleEngineering giúp bạn tạo mặt đế giày phức tạp một cách dễ dàng với một sự kết hợp độc đáo của khung hình wireframe, bề mặt face, khối solid và kỹ thuật thao tác với lưới tam giác. Module này có hệ thống các công cụ xác định giúp tạo hình mặt đế giày và được phân loại rõ rang giúp bạn có thể tạo hình dễ dàng .

Các công cụ tạo mô hình đa năng của SoleEngineer giúp bạn tạo bất cứ hình dạng mặt đế giày nào bao gồm cả giày cao gót, hệ thống các phụ kiện hoặc thậm chí kiểu giày bốt kiểu đúc mà không cần phần mềm bổ sung.

Bạn có thể tạo hình 3D trực tiếp trong Delcam PowerMILL, giảm thời gian chuyển từ thiết kế sang sản xuất.

proenginer1

Các tính năng của chương trình:

  1. Tạo các mô hình phức tạp hoặc nhập vào từ chương trình khác.
  2. Tạo khuôn từ mô hình đầy đủ.
  3. Có tính năng điều chỉnh key khi phân loại.
  4. Tạo nhanh phần gót giày
  5. Hiệu chỉnh mẫu phức tạp
  6. Thiết kế mặt đế giày và các công cụ
  7. Giảm thời gian và chi phí sản xuất mẫu