MỐI GHÉP BẰNG ĐINH TÁN

MỐI GHÉP BẰNG ĐINH TÁN

Mối ghép đinh tán là mối ghép không tháo được, dùng để ghép các tấm kìm loại có hình dạng và kết cấu khác nhau lại với nhau, nhất là trong những bộ phận bị chấn động mạnh như các bộ phận của cầu, vỏ máy bay V.V..
1. Các loại đỉnh tán
Đinh tán được phân theo hình dạng của đầu mũ có ba loại (Hình 1).
– Đinh rán đầu mũ chỏm cầu (Hình 1a).
ghep dinh tan h1

– Đinh tán mũ nữa chìm (Hình 1b).

ghep dinh tan h1 b

– Đinh tán mũ chìm (Hình 1b).

ghep dinh tan h1 c

Kích thước các loại đinh tán được quy định trong TCVN 281-86-290-86.
* Mối ghép :
Khi tán đinh, người ta luồn đinh tán qua các lỗ của chi tiết bị ghép và đạt mũ đinh lên cối, sau đó dùng búa tay hay búa máy tán đầu kia của đính.
2. Cách vẽ đinh tán theo quy ước
Biểu diễn và ký hiệu quy ước các mối ghép không tháo được theo TCVN 4179 – 85.
a) Các loại đinh tán khác nhau được biểu diễn quy ước như bảng 7.2

ghep dinh tan bang 7.2

 

b) Nếu trong những mối ghép đinh tán có nhiều mối ghép cùng loại, thì cho phép biểu diễn đơn giản một vài mối ghép, các mối ghép còn lại được đánh dấu vị trí bằng đường trục và đường tâm (Hình 2).

ghep dinh tan h2

Hình 2

Hình 3 là ví du về mối ghép đinh tán

ghep dinh tan h3

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *