Môi trường thiết kế kim loại tấm NX9

Để vào môi trường thiết kế kim loại tấm trong NX bạn thực hiện theo các bước sau:

  •  ChọnFileNew,  và trên trangModel,  chọn mẫuNX Sheet Metal.
  •  Mở chi tiết có sẵn trên NX Sheet Metal.
  •  Nhập một chi tiết không ở dạng NX Sheet Metal  và chuyển nó thành kim loại tấm.
  •  Có thể tạo chi tiết tấm bằng cách mô hình khối.

thiet ke 1

The NX Sheet Metal toolbar

Bên dưới là bảng liệt kê tất cả các lệnh có trong phần sheet metal của NX, bạn có thể thấy chúng được sắp xếp theo từng nhóm lệnh một cách đầy đủ và rõ ràng.

thiet ke

Có thể sử dụng các lệnh kim loại tấm khác trên thanh Feature
.