Một số thành phần chuẩn Topsolid 2013

Trước khi làm việc ta sẽ nắm một số thông tin về

ĐIểm chuẩn

Trục chuẩn

Mặt chuẩn

Điểm chuẩn, bạn nhập hệ tọa độ 3 chiều cho chúng, khi đó ta sẽ có vị trí các điểm trong không gian.d.topsolid 1
Khi bạn tạo hình cầu, phần mềm sẽ hỏi vị trí tâm cũng như bán kính, lúc này ta sẽ có các tùy chọn tương ứng.d.topsolid 2

Ngoài ra ta cũng có thể chọn các điểm khi rê vào đối tượng tham chiếu, khi chọn vào cung, bạn sẽ thấy điểm hiển thị đó chính là tâm, khi nhấp vào đó ta sẽ chọn được tâm của cung bo như hình.d.topsolid 3

Trục

“Tools > Axes”

Thường dùng để tham chiếu khi tạo các hướng chiếu, vị trí tâm hình trụ, trục xoay của chi tiết..d.topsolid 4

Mặt chuẩn

Ngoài các mặt trên hệ tọa độ gốc, ta vẫn có thể tham chiếu tới các mặt đã có hoặc nhập các giá trị cho nó, ví dụ như cách mặt xy bao nhiêu, tạo góc với mặt xy bao nhiêu, song song với mặt đã cho hoặc vuông góc với mặt đã cho,..d.topsolid 5

Bên dưới là mặt chuẩn song song với mặt trên của hình khối.

Bên dưới là hệ tọa độ và màu sắc tương ứng cho các trục cũng như vị trí của các mặt. ví dụ như mặt nằm trên trục OX và OY thì gọi là mặt XY,  mặt nằm trên mặt OX và OZ thì gọi là mặt XZd.topsolid 6

Xếp dãy Pattern

Khi muốn sao chép một đối tượng theo nhiều hướng với khoảng cách nhất địnhd.topsolid 7