Một số tùy chỉnh nhanh trên phần mềm gibbscam 2014

Hole Manager

Hole Manager vẽ một dấu X trên đỉnh lỗ và 1 đường dẫn xuống điểm khoan (độ sâu cuối) cho từng lỗ. Màu sắc đường và dấu X tùy thuộc vào loại lỗ:

tc gibbscam 1

Clipboard

Clipboard được sử dụng như một vùng lưu trữ tạm thời các hình, khối, chữ, dao và các quá trình. Sử dụng tùy chọn Cuts từ Edit Menu giúp xóa những mục đã chọn và đưa chúng vào Clipboard. Lúc này, bất kỳ thành phần nào trong clipboard cũng sẽ bị thay thế. Sử dụng lệnh Copy để thực hiện nhiệm vụ giống Cut, nhưng không xóa mục được chọn và đưa bản sao chủa mục đó vào clipboard.  Chọn paste để dán.

Trashtc gibbscam 2

Trash là phương pháp xóa các đối tượng trên màn hình như 1 danh sách, hình hoặc khối. Có 2 cách thực hiện. cách 1 là nhấn nút Trash, cách thứ 2 là kéo vật vào Trash.

Shortcuts

Nút Shortcutstc gibbscam 3

Có thể chọn bằng cách nhấn phím Enter/ Return

Hộp thoại hình cho phép người dùng chọn 1 hoặc nhiều hình.

tc gibbscam 4

Palette Shortcuts

Đánh số để kích hoạt nút lệnh.

tc gibbscam 5

Shortcuts List

Chọn Shortcuts trong Help Menu, hộp thoại chứa các shortcuts sẽ mở ra.

 tc gibbscam 6

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *