Nguyên công khoan Drilling phay solidcam 2013

Nguyên công này cho phép các bạn sử dụng nguyên công khoan để tạo nên lỗ cần gia công. SolidCAM hỗ trợ cho các bạn các nguyên công khác trong phần này để gia công trên máy CNC như sau: tạo ren, gia công lỗ sâu, doa,..v..v….

 

w phaycam 1

vPhần Tool.

Center drill

Khi các bạn chỉnh sửa các thông số của dao trong phần Tool, SolidCAM cho phép các bạn có thể tạo ra một loại dao giống như mũi khoan tâm. Tùy chọn này dùng để tự động phân loại. Trong tự động phân loại, dao sẽ hoạt động giống như mụi khoan tâm và có thể di chuyển bên trên các nguyên công.

Khi dao  Tap được chọn cho một nguyên công nào đó, Tapping Drill cycle sẽ tự động được lựa chọn. Các bạn không thể thay đổi kiểu gia công cho tới khi các bạn chọn một loại dao khác thay thế.

 

vPhần Levels.

Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập các thông số Z để nguyên công này có thể thực hiện..

Drill depth

Đây là thông số về chiều sâu của đáy lỗ khoan.w phaycam 2

Depth type

Tùy chọn này cho phép các bạn có thể lựa chọn  các loại chiều sâu khoan khác nhau như:.

·         Cutter tip

Kiểu này, chiều sâu cắt được tính từ bề mặt gia công dến đầu mũi khoan ảnh hưởng đến lỗ..

·         Full diameter

Kiểu này, chiều sâu được tính từ bề mặt gia công đến phần kết thúc của đoạn có giá trị bằng đường lỗ.

·         Diameter value

Kiểu này, chiêu sâu được tính từ bề mặt gia công tới đoạn mà ở đó, giá trị đường kính đã được chọn sẵn.

The Diameter value có thể biến đổi từ 0 đến giá trị của đường kính mũi khoan. Nếu các bạn nhập giá trị nào đó lớn hơn giá trị đường kính mũi khoan thì phần mềm sẽ tự động giảm thông số mày xuống bằng với giá trị của đường kính mũi khoan.

 w phaycam 3

vPhần Technology.

Phần này cho phép các bạn có thể thiết lập các thông số công nghệ cho nguyên công khoan.

Sorting

Mục này cho phép các bạn có thể xác lập được một dãy vị trí cần khoan.

Sort sequence by

Các bạn có thể chọn một trong những tùy chọn từ danh sách Sort sequence by như sau:

·         Default

Lựa chọn này dùng để xác định vị trí khoan theo các bước, các bạn nhấp chọn vào từng điểm trên chi tiết để xác định vị trí.

·         Line

Lựa chọn này cho phép các bạn dùng để xác định hướng của một dãy vị trí khi gia công khoan.

Bằng cách nhấp chọn vào hai điểm bất kỳ trên chi tiết, các bạn có thể xác định được hướng gia công, lập tức các vị trí cần khoan sẽ được sắp xếp trên một Direction line.w phaycam 4

  1. Nhấp con trỏ chuột chọn vào Pick line.
  2. Sau đó, một hộp thoại có tên Pick first point xuất hiện. Các bạn nhập các tọa độ vào đây là xác nhận vị trí mới tạo này bằng phím Enter hoặc các bạn có thể xác định chúng bằng cách nhấp chọn vào chi tiết.
  3. Tiếp theo, hộp thoại Pick second point xuất hiện. Các bạn thiết lập vị trí của điểm thứ hai này làm điểm kết thúc của đường thẳng để xác định hướng gia công.
  4. Nhấp chọn vào Show sorted để có thể xem được kết quả.