Nguyên công khoan lỗ với solidcam 2013

Nguyên công này cho phép ta dùng để tạo thành các lỗ khoan trên biên dạng gia công. Với kiểu nguyên công như thế này, chúng ra không cần phải xác định biên dạng gia công, chỉ cần cho biết điểm bắt đầu và điểm kết thúc của chu trình khoan là đủ.

uu solidcam 1

Positions

Phần chon cho phép ta có thể thiết lập các thông số về vị trí điểm đầu và điểm cuối của chu trình khoan theo phương Z.

uu solidcam 2

Nhấp chọn vào nút tùy chọn Drill start/Drill end để hiển thị hộp thoại Pick Start point/Pick End point cho phép ta có thể nhấp chọn các điểm này trên chi tiết gia công.uu solidcam 3

Ta phải đảm bảo rằng dung cụ phải nằm ở bên ngoài chi tiết gia công khi bắt đầu tại trị trí khoan.

Khi ta đã nhấp chọn các điểm này, tọa độ trục X và Z sẽ hiển thị trên hộp thoại Pick Start point/Pick End point. Sau khi ta xác nhận hộp thoại này, tọa độ trục Z sẽ hiển thị tại ô tương ứng như hình dưới.

uu solidcam 4

 

 

 

 

 

Giá trị Delta cho phép ta dùng để dịch chuyển điểm bắt đầu và điểm kết thúc của chu trình khoan sang một đoạn đã được xác định sẵn. Khi giá trị trong ô Delta là giá trị dương, điểm bắt đầu và kết thúc của chu trình khoan sẽ dịch chuyển theo hướng âm của trục Z, mà ngược lại.uu solidcam 5

Center shift

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này, ta có thể dịch chuyển vị trí khoang một đoạn theo phương X. Để có xác định độ dịch chuyển này, ta nhập thông số vào trong ô Value.uu solidcam 6

Depth type

Ở phần này, ta có thể lựa chọn các kiểu như sau.

 

  • Cutter tip

Khi ta chọn vào tùy chọn này, vị trí điểm cuối của chu trình khoan sẽ được xác định là ở đầu của mũi khoan.uu solidcam 7

  • Full diameter

Khi ta chọn vào tùy chọn này, vị trí điểm cuối của chu trình khoan sẽ được xác định là điểm kết thúc của đường khính mũi khoan..uu solidcam 8

  • Diameter value

Còn khi ta chọn vào tùy chọn này, SolidCAM cho phép ta có thể xác định vị trí điểm cuối của chi trình khoan bằng cách dựa vào giá trị đường kính mà ta nhập vào ô tương ứng của tùy chọn này.

uu solidcam 9