Nguyên công phay ren Thread Milling phay solidcam 2013

Nguyên công Thread Milling cho phép các bạn dùng để tạo nên các đường chạy dao xoắn ốc cho việc gia công ren trong và ren ngoài.

Hầu hết các hệ thống máy CNC hiện này đều có thể nội suy để tạo ra đường chạy sao xoắn ốc. Đặc trưng này được dùng để tạo ra sự di chuyển theo hình tròn trong hệ hai trục và di chuyển thẳng trong hệ 3 trục. Trong nguyên công phay ren, đặc tính này dùng để tạo ra hướng di chuyển hình tròn theo X và Y kết hợp với hướng di chuyển thẳng theo trục Z.

bb phaycam 1

vPhần Tool

Phần này cho phép các bạn có thể chọn những loại dao thích hợp cho nguyên công mà các bạn đã lựa chọn, các bạn có thể lựa chọn dao ở hộp thoại Part Tool Table. Mục này cũng gồm có những thông số chính của dao như sau: Tool typeNumberDiameterPitchNumber of teeth,..v..v..

vPhần Levels.

Depth definition

Tùy chọn này cho phép các bạn xác định chiều sâu của ren bằng một giá trị nào đó hay số vòng ren.

Đường chạy dao này sẽ được tùy chỉnh theo hai thông số chính: Pitch và Number of threads (bước ren và số vòng ren).

Additional depth

Tùy chọn này cho phép các bạn tạo ra chiều sau ren theo một giá trị đã được biết..

 

vPhần Technology.

Sorting

Tùy chọn này cho phép các bạn xác lập được dãy các vị trí cần gia công.

Sort sequence by

Các bạn có thể chọn một trong những tùy chọn từ danh sách Sort sequence by như sau:

·         Default

Lựa chọn này dùng để xác định vị trí gia công theo các bước, các bạn nhấp chọn vào từng điểm trên chi tiết để xác định vị trí.

·         Line

Lựa chọn này cho phép các bạn dùng để xác định hướng của một dãy vị trí khi gia công.

Bằng cách nhấp chọn vào hai điểm bất kỳ trên chi tiết, các bạn có thể xác định được hướng gia công, lập tức các vị trí cần gia công sẽ được sắp xếp trên một Direction line.bb phaycam2

  1. Nhấp con trỏ chuột chọn vào Pick line.
  2. Sau đó, một hộp thoại có tên Pick first point xuất hiện. Các bạn nhập các tọa độ vào đây là xác nhận vị trí mới tạo này bằng phím Enter hoặc các bạn có thể xác định chúng bằng cách nhấp chọn vào chi tiết.
  3. Tiếp theo, hộp thoại Pick second point xuất hiện. Các bạn thiết lập vị trí của điểm thứ hai này làm điểm kết thúc của đường thẳng để xác định hướng gia công.
  4. Nhấp chọn vào Show sorted để có thể xem được kết quả.

Thread data

Mục này cho phép các bạn có thể thiết lập được các thông số hình học của ren.

Type

Mục này cho phép các bạn lựa chọn vệc tạo ren trong hay ren ngoài. Thông sô Major thread diameter cho phép các bạn xác định được đường kính đỉnh ren.bb phaycam3

Direction

Mục này cho phép các bạn có thể lựa chọn hướng tạo ren thành ren trái hay ren phải.bb phaycam 4

Cut from

Mục này cho phép các bạn xác định được hướng của việc gia công ren .

Ren có thể được gia công bằng việc dao di chuyển từ trên xuống hoặc có thể là từ dưới lên.bb phaycam 5