Nguyên công tiện mặt đầu solidcam 2013

Nguyên công này cho phép ta dùng để gia công tiện mặt đầu cho chi tiết gia công . Ở nguyên công này, dao cụ chủ yếu gia công theo phương X là chính.

aa solidcam 1aa solidcam 2

Trang này cho phép ta thiết các thông số công nghệ của quá trình gia công.

Working area 

Phần này cho phép ta thiết lập nơi mà dao tiện mặt đầu bắt đầu gia công.

  • Stock

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này, quá trình gia công sẽ bắt đầu tại hình khối bao quanh phôi mà chúng ta đã xác định lúc chọn phôi gia công. Vị trí tọa độ Z lớn nhất và nhỏ nhất của phôi sẽ được tự động xác định. Các lớp cắt sẽ song song với trục X  và được bố đều đặn dựa trên lượng dư tổng công.

aa solidcam 3

  • Stock extended by

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này, quá trình gia công sẽ bắt đầu tại điểm cách bề mặt phôi một đoạn mà chúng ta đã thiết lập ở ô bên cạnh.

aa solidcam 4

Mode

Phần này cho phép ta có thể chon bề mặt để gia công. Các tùy chọn Front và Back cho phép ta có thể lựa chọn giữa tiện mặt đầu hay tiện mặt sau tùy theo yêu cầu gia công của chi tiết.

aa solidcam 5

Direction

Phần này cho phép ta xác định hướng , cách thức di chuyển của dao.

  • One way

Ở tùy chọn này, dao cụ sẽ chỉ di chuyển theo một hướng cố định của biên dạng gia công; dao sẽ trở về vị trí bắt đầu khi hoàn thành xong mỗi lớp cắt bằng tốc độ chạy dao nhanh (G0).

aa solidcam 6

  • Zigzag

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này, dao cụ sẽ di chuyển theo hai hướng ngược chiều nhau của biên dạng gia công. Như trên hình chúng ta thấy, sau mỗi lớp cắt được hoàn thành, dao sẽ bắt đầu gia công ở lớp cắt tiếp theo ở hướng ngược lại, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hoàn thành các lớp cắt.

aa solidcam 7

Rough

Phần này cho phép ta có thể thiết lập các chế độ gia công thô mặt đầu. Tiện thô mặt đầu sử dụng các lớp cắt song song với nhau trong biên dạng gia công. Khoảng cách giữa các lớp cắt được xác định trong phần Equal step over.

aa solidcam 8

Rough type

Ta sử dụng phần này để thiết lập các kiểu gia công thô.

  • Smooth

Ở tùy chọn này, tại cuối mỗi lát cắt, dao sẽ tiếp tục di chuyển theo biên dạng gia công cho đến khi giao với đường lớp cắt trước đó; nó sẽ rút ra khỏi chi tiết gia công.

aa solidcam 9

  • Stairs

Ở tùy chọn này, tại cuối mỗi lát cắt, dao sẽ rút ra khỏi chi tiết gia công. Khi ta chọn vào tùy chọn này, ở cuối biên dạng sẽ tạo nên các bậc nhấp nhô không cần thiết, vì vậy chúng ta cần phải có lớp chạy tinh cuối chùng để loại bỏ các nhấp nho này và làm bề mặt gia công đạt yêu cầu kỹ thuật.

aa solidcam 10

Final steps

Ở tùy chọn này, ta sẽ chia vùng gia công thành hai phần, mỗi phần tương ứng với mỗi Step over riêng, trong gia công tinh thì Step over thường sẽ nhỏ hơn so với gia công thô.

Giá trị Number of steps xác định số lớp cắt trong gia công tinh.

Giá trị Step over xác định khoảng cách giữa hai đường chạy dao liên tiếp nhau.

Finish

Khi ta nhấp chọn vào tùy chọn này, ở cuối nguyên công mà ta đang thực hiện sẽ có một đường chạy dao tinh lại để hoàn thành bề mặt gia công.

Offset

Phần này cho phép để lại một lượng dư đã được xác định trên bề mặt gia công sau khi nguyên công mà ta đang thực hiện hoàn thành, thông thường lượng dư này được để làm để thực hiện tiếp những nguyên công tiếp theo nếu có.

Ta chỉ có thể thiết lập thông số này khi thực hiện các nguyên công gia công thô.

aa solidcam 11

Retreat distance 

Thông số này cho phép ta có thể thiết lập khoảng cách mà dao sẽ rút về gia công theo kiểu One way. Chuyển động lùi về này gồm hai phần, lúc đầu dao cụ sẽ lùi về một đoạn theo phương Z sau đó dao sẽ tiếp tục rút ra khỏi chi tiết gia công theo phương song song với phương X; chuyển động này là chuyển động chạy dao nhanh. Chúng ta sử dụng tùy chọn này khi muốn đảm bảo bề mặt gia công không bị trầy xước khi thực hiện quá trình rút dao về.

aa solidcam 12

Compensation

Tùy chọn này cho phép ta bù bán kính đầu dao trong quá trình gia công.

  • Khi ta không nhấp chọn vào hộp kiểm này, thì sẽ không có bù dao trong quán trình gia công.
  • Khi ta nhấp chọn vào hộp kiểm này, trong quá trình gia công, dao sẽ bù theo hướng bên phải hay bên trái tùy theo hướng gia công của chúng ta.