Nguyên công tiện thô và tinh trụ ngoài, trụ trong solidcam 2013

Nguyên công này dùng để thiết lập các đường chạy dao dọc theo chiều dài của chi tiết gia công để hình thành nên  hình dạng của chi tiết.

 qq solidcam 1 qq solidcam 2

Trang này cho phép ta có thể thiết lập các thông số công nghệ cho quá trình gia công.

Để có thể thiết lập các thông số này, trang này cho cho những tab như sau:

 • Tab General cho phép ta có thể thiết lập các thông số chung cho quá trình gia công.
 • Tab Rough/Copy/iMachining cho phép ta có thể thiết lập các thông số của việc gia công Rough/Copy/iMachining.
 • Tab Semi-finish/Finish cho phép ta có thể thiết lập các thông số trong gia công bán tinh/gia công tinh.
 • Tab Strategies cho phép ta có thể thiết lập các thông số tab cho các quá trình gia công bổ sung của nguyên công mà ta thực hiện.
 • Tab Break edges cho phép ta có thể thiết lập các cạnh vát/góc vào đối với biên dạng gia công.

v      Tab General

qq solidcam 3

Tab  General cho phép ta có thể thiết lập các thông số công nghệ chung cho quá trình gia công.

Work type

Phần này cho phép ta chọn kiểu gia công như thế nào trong nguyên công mà ta đang thực hiện.

 • Rough
 • Copy
 • iMachining
 • Finish only

Process type

Phần này cho phép ta thiết lập kiểu gia công.

 • Long

Tùy chọn này dùng để gia công dọc theo chiều dài của chi tiết gia công (các đường chạy dao sẽ song song với trục Z).

 • Face

Tùy chọn này dùng để gia công theo bề mặt tiện (các đường chạy dao sẽ song song với trục X).

Mode

Tùy chọn này cho cho phép ta có thể chọn một trong hai lựa chọn sau đây.

 • Internal – gia công tiện trong
 • External – gia công tiện ngoài

v      Tab  Rough

qq solidcam 4

Tab Rough cho phép ta thiết lập các thông số công nghệ cho việc gia công thô.

Tab này chỉ xuất hiện khi ta chọn Rough trong Work type.

Rough type

Phần này cho phép ta thiết lập hai kiểu gia công của gia công tiện thô sau đây.

 • Smooth
 • Ở tùy chọn này, tại cuối mỗi lát cắt, dao sẽ tiếp tục di chuyển theo biên dạng gia công cho đến khi giao với đường lớp cắt trước đó; nó sẽ rút ra khỏi chi tiết gia công.

qq solidcam 5

 • Stairs

Ở tùy chọn này, tại cuối mỗi lát cắt, dao sẽ rút ra khỏi chi tiết gia công. Khi ta chọn vào tùy chọn này, ở cuối biên dạng sẽ tạo nên các bậc nhấp nhô không cần thiết, vì vậy chúng ta cần phải có lớp chạy tinh cuối chùng để loại bỏ các nhấp nho này và làm bề mặt gia công đạt yêu cầu kỹ thuật.

qq solidcam 6

 • Ramping

Quá trình gia công sẽ thực hiện các đường chạy dao theo kiểu zigzag : ở mỗi đường chạy dao trước đó và đường chạy dao kế tiếp, cuối đường chạy dao này sẽ là điểm bắt đầu của đường chạy dao kia,. Với kiểu chạy dao này sẽ giảm thời gian gia công, tuy nhiên đển ăn dao và ra dao sẽ thay đổi liên tục, vì vậy ta phải dự trù được sự hao mòn của dụng cụ cắt.

qq solidcam 7

 • Zigzag from middle

Với tùy chọn này, dao sẽ bắt đầu ăn vào chi tiết gia công tại điểm ở giữa như hình dưới. Bắt đầu từ điểm này, dụng cụ sẽ di chuyển theo cả hai hướng ngược chiều nhau

qq solidcam 8

Step down

Thông số này được dùng để xác định khoảng cách giữa hai đường chạy dao liên tiếp nhau.

qq solidcam 9

Retreat distance

Thông số này được dùng để xác định khoảng cách mà dao cụ sẽ rút về sau mỗi lắt cắt được hoàn thành. Chuyển động rút dao về được thực hiện trên suốt chiều dài gia công theo phương Z. Sau đó dao cụ di chuyển song song với phương X đến điểm bắt đầu của lắt cắt tiếp theo, chuyển động này là chuyển động chạy dao nhanh. Sau đó, dụng cụ sẽ đi xuống theo phương Z đến điểm bắt đầu gia công và tiếp tục thực quá trình này.

qq solidcam 10