Nhập chi tiết vào gibbscam

Thiết lập 1 chi tiếttct gibbscam 1

Thiết lập một chi tiết để xác định đơn vị đo lường và kích thước  chi tiết, loại gia công để cắt chi tiết, các vật liệu tạo chi tiết và thiết lập độ rõ nét của chi tiết. tất cả dữ lệu được thêm vào và được chọn từ hộp thoại Document Control.

hộp thoại Document Control là 2 hộp thoại tách biệt được ghép với nhau. Có thể di chuyển tách biệt chúng nhưng khi đóng và mở thì đồng thời. Hộp thoại bên dưới thay đổi dựa vào việc có sử dụng tiện hoặc phay hay không.

tct gibbscam 2

Hộp thoại thiết lập Document Control cho chi tiết phay

Khi 1 chi tiết tiện được xác định, hộp thoại dưới sẽ thay đổi như hình này:

 tct gibbscam 3

Thiết lập hộp thoại Document Control cho chi tiết tiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *