Việc nhập cho phép các chi tiết có sẵn được thêm vào các chi tiết hiện hành. Sử dụng chức năng nhập là một cách hiệu quả để ghép 2 chi tiết giống nhau hoặc thêm các chi tiết cố định và các khuôn dẫn.

mh gibbscam 1

Để nhập mô hình, nhấp vào tùy chọn File -> Import…trong Menu

Hộp thoại Import xuất hiện. Chọn hướng vào file được nhập và thay đổi File. Khi File xuất hiện tronf danh sách, nhấp đúp chuột hoặc chọn Open.

Để thay đổi loại file, nhấp vào Files of type.

mh gibbscam 2

Khi mở 1 mô hình khối, bạn sẽ có các lựa chọn: gia công, ứng dụng  co hoặc chia độ,…Khi nhập khối, chỉ các tùy chọn Topology được sử dụng (Solidify, Remove Unneeded Topology và Simplify).

mh gibbscam 3

Đối với một số loại file, 1 hộp thoại thêm vào có thể xuất hiện trước khi nhập chi tiết cho phép bạn định rõ loại chi tiết nào được nhập và cách gộp nhóm.

 mh gibbscam 4

Nhập Mô hình chi tiếtGibbscamcác loại mô hình gibbscam,Cách dùng mô hình gibbscam,cần biết về mô hình gibbscam,cần hỏi mô hình gibbscam,cần tìm mô hình gibbscam,chỉ dẫn mô hình gibbscam,chỉnh mô hình gibbscam,chọn lựa mô hình gibbscam,chọn mua theo mô hình gibbscam,chức năng của mô hình gibbscam,công cụ mô hình gibbscam,giải thích mô hình gibbscam,hiều gì về mô hình gibbscam,mô hình gibbscam chính xác,mô hình gibbscam hợp lý,mô hình gibbscam là gì,mô hình gibbscam ở đâu,Nghĩa của mô hình gibbscam,phân biệt mô hình gibbscam,sử dụng mô hình gibbscam,thông số mô hình gibbscam,tìm học mô hình gibbscam,tìm mua mô hình gibbscam,vị trí mô hình gibbscam,ý nghĩa mô hình gibbscam
Việc nhập cho phép các chi tiết có sẵn được thêm vào các chi tiết hiện hành. Sử dụng chức năng nhập là một cách hiệu quả để ghép 2 chi tiết giống nhau hoặc thêm các chi tiết cố định và các khuôn dẫn. Để nhập mô hình, nhấp...