Nhập Mô hình chi tiết

Việc nhập cho phép các chi tiết có sẵn được thêm vào các chi tiết hiện hành. Sử dụng chức năng nhập là một cách hiệu quả để ghép 2 chi tiết giống nhau hoặc thêm các chi tiết cố định và các khuôn dẫn.

mh gibbscam 1

Để nhập mô hình, nhấp vào tùy chọn File -> Import…trong Menu

Hộp thoại Import xuất hiện. Chọn hướng vào file được nhập và thay đổi File. Khi File xuất hiện tronf danh sách, nhấp đúp chuột hoặc chọn Open.

Để thay đổi loại file, nhấp vào Files of type.

mh gibbscam 2

Khi mở 1 mô hình khối, bạn sẽ có các lựa chọn: gia công, ứng dụng  co hoặc chia độ,…Khi nhập khối, chỉ các tùy chọn Topology được sử dụng (Solidify, Remove Unneeded Topology và Simplify).

mh gibbscam 3

Đối với một số loại file, 1 hộp thoại thêm vào có thể xuất hiện trước khi nhập chi tiết cho phép bạn định rõ loại chi tiết nào được nhập và cách gộp nhóm.

 mh gibbscam 4

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu