Nhập và xuất các điểm Spline Creo Parametric 2.0

Nhập và xuất các điểm Spline Creo Parametric 2.0

229
Hữu ích?

 Bạn có thể hiển thị, xuất  hoặc nhập các điểm kiểm soát thông qua hệ tọa độ của từng điểm.

  • Yêu cầu:

–  Hệ tọa độ phác thảo

–  Xác địnhHệ tọa độ

 

♦  Cartesian

♦  Polar

  • CoordinateFile options:

–  Mở file định dạng text.pts.

–  Lưu hệ tọa độ hiện tại vào một file.

–  Hiển thị các hệ tọa độ hiện tại.

n va s sline 1

 

Hình1–XemSplinePoint Coordinates ( Hệ tọa độ điểm trên spline)

n va s sline 2

Hình2–Nhập filePoint Coordinate(tọa độ)

 ttadv2 Hơn 200 học viên thành thạo mỗi tháng, bạn cũng tham khảo xem thế nào nhé:

Biểu học phí và lịch khai giảng các khóa học CAD CAM tháng này lichkhaigiang Quyền lợi học viên: