Chuyên mục: Nhiều trục

Gia công 3+ 2 trục trong Powermill

công 3+ 2 trục Nhập một mô hình: D\users\training\PowerMILL_Data\five_axis\3plus2_as_5axis\3plus2b.dgk Chú ý: mô hình cao gần 175mm Chọn một phép chiếu đẳng cực và xem xét các tùy chọn gia công. Chú ý các mặt bên …

Backplot trong nhiều trục Mastercam

        Backplot là một hoạt động cho phép các bạn có thể thấy được các chuyển động của dao cụ trước khi chuyển sang máy CNC để gia công thực tế. Backplot …