Mori Seiki đàm phán thành lập nhà máy liên doanh tại Trung Quốc   Theo báo cáo…