CAD/CAM/CNC

Sử dụng lệnh Revolve để tạo khối TopSolid’Design

access_timeTháng Sáu 20, 2014

Sử dụng lệnh Revolve để tạo khối Đầu tiên, các bạn nhấp chọn vào biểu tượng tùy chọn , sau đó nhấp chọn vào biểu

Tính năng mới làm đơn giản hình học- Simplify

access_timeTháng Chín 5, 2014

Tùy chọn Keep tangencies cho phép bạn giữ sự liên tục của các tiếp tuyến giữa mặt đơn giản hóa. Tùy chọn Repair edges có

Các chức năng thao tác cơ bản trên Topsolid

access_timeTháng Tư 6, 2015

–         Tạo một thư mục mới                         Đây là  lựa chọn các Bản mẫu cung cấp cho việc tạo tài liệu mới trong TopSolid’Design

Đồ án Ứng dụng catia trong thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy

access_timeTháng Tư 10, 2015

Mục lục CHƯƠNG I: DẪN NHẬP I / LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II / GIỚI HẠN ĐỀ TÀI III / PHÂN TÍCH TÀI LIỆU

Cách di chuyển đối tượng – Lệnh Move AutoCAD Mechanical

access_timeTháng Một 5, 2015

Lệnh Move dùng để dời hình một hoặc nhiều đối tượng từ vị trí hiện tại đến một vị trí bất kỳ trên bản vẽ.

Hệ trục tọa độ trên một điểm TopSolid’Design

access_timeTháng Sáu 20, 2014

Hệ trục tọa độ trên một điểm: Biểu tượng lệnh này được dùng để xây dựng một hệ trục tọa độ trên một điểm đã

Cắt và tạo chiều dày cho phôi tấm topsolid

access_timeTháng Chín 6, 2014

Tất nhiên, các lệnh này có sẵn với các cấu hienhf khác nhau. Tùy chọn này có sẵn nếu bạn có  mô đun Forming Simulation

Các lựa chọn tiến lùi dao trên Topsolidcam

access_timeTháng Tư 6, 2015

Hình 1 Các lựa chọn co rút công cụ   Quản lý hoạt động khi gia công   Hình 2  Quản lý hoạt động khi

Hướng dẫn sử dụng hệ toạ độ tham chiếu để extrude đối tượng

access_timeTháng Bảy 12, 2013

Để giúp bạn làm quen  với cách sử dụng hệ toạ độ tham chiếu trong việc thiết lập các đối tượng khó hoặc không xác định đợc đối tượng nếu

Phay Contour trên Topsolidcam

access_timeTháng Tư 6, 2015

Mục đích: Loại bỏ tất cả các vật liệu giữa các đường viền bên ngoài và hoàn thành mô hình. TopSolid’Cam đề xuất một số

Revit SAP Xây dựng Xây Dựng Zbrush
menu
menu