PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOR

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOR

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM

HOÀN CHỈNH NHẤT XỬ LÝ TỪ SCAN-SANG-CAD

RAPIDFROM XO Redesign thực hiện một quy trình tạo các mô hình CAD tham số từ các chi tiết của thế giới thực một

cách nhanh chóng và dễ ràng bằng một quy trình thiết kế và giao diện quen thuộc với người sử dụng CAD.

TO CÁC MÔ HÌNH CAD THAM SỐ TỪ DỮ LIỆU SCAN

RapidfromXO Redesign cho phép người thiết kế đưa ra các ghi chú thiết kế và các tham số thiết kế của các chi tiết của thế giới thực, chúng có thể bị mất các định nghĩa features trong quá trình xử lý sản xuất hoặc không có mô hình CAD. Công nghệ quét

3D và RapidfromXO Redesign cho phép các nhà sản xuất có được các tham số thiết kế của bất kỳ chi tiết nào của thế giới thực một cách dễ ràng, bao gồm các features hình trụ hoặc các bề mặt cong tự do. Vì các mô hình CAD đã tạo trong RapidfromXO Redesign  có đầy đủ các tham số, người thiết kế và người tính toán có thể hiệu chỉnh lại các tham số thiết kế của chi tiết của thế giới thật để hoàn chỉnh mô hình của sản phẩm bằng RapidfromXO Redesign hoặc hệ CAD bên dưới.

• Các công cụ thông minh để có được các tham số thiết kế dữ liệu quét 3D – Redesign AssistantTM

• Thiết kế lại với các dung sai độ lệnh do người sử dụng định nghĩa – Accuracy Analyzer.

• Nhận dạng thông minh và căn chỉnh dữ liệu quét 3D sang hệ thông tạo độ thiết kế –Align WizardTM.

• Giảm thời gian thiết kế bằng cách sử dụng dữ liệu quét 3D làm cơ sở thiết kế

• Sử dụng các dữ liệu đầu ra với đầy đủ lịch sử mô hình hoá trong các hệ CAD, CAM, CAE khác.

• Quản lý lịch sử mô hình hoá và các tham số của mô hình

• Các chức năng mô hình hoá lai dạng Mesh (lưới), dạng Freeform Surface (mặt cong tự do) và dạng khối tham số (parametric solid)

• Khả năng mô hình hoá dạng Solid và dạng bề mặt tiêu chuẩn như extrude, round, revolve, sweep và loft.

• Cập nhật các mô hình CAD hiện có để thay đổi trong môi trường xây dựng chi tiết – CAD-to-Scan Refit

• Chuyển toàn bộ lịch sử mô hình hoá của mô hình sang các ứng dụng CAD khác.

CÁC LỢI THẾ CỦA 3D SCANING

Các công cụ thiết kế được sử dụng để tạo các mô hình trong RapidfromXO Redesign  cũng tương tự như trong các ứng dụng CAD khác. Người thiết kế đang làm việc với SolidWorks, CATIA, Pro/Engineer hoặc Unigraphics có thể bắt đầu mô hình hoá ngay lập tức trong RapidfromXO Redesign. Quá trình thiết kế trong RapidfromXO Redesign tận dụng các feature và các quy trình mô hình hoá CAD chung như extrude, round, revolve, sweep và loft. Các feature phục vụ để làm việc trong rapidformXO Redesign và công nghệ quét 3D sẵn dùng cho thiết kế, cho phép người thiết kế sử dụng dữ liệu scan 3D để làm cơ sở thiết kế, làm tăng chất lượng của sản phẩm.

• Quy trình thiết kế thông minh không cần phải scan toàn bộ chi tiết

• Tạo các mô hình CAD chất lượng cao từ các dữ liệu scan không hoàn chỉnh

• Tiết kiệm thời gian xử lý bằng cách xoá bỏ các lưới đa giác và các bề mặt nhiễu

• Các mô hình có khả năng chỉnh sửa trong cả RapidfromXO Redesign và các hệ CAD lớn

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀN CHỈNH TỪ SCAN-SANG-CAD

RapidfromXO Redesign là một gải pháp phần mềm mới hoàn chỉnh, nó cung cấp cách tiếp cận mới, các xử lý nhóm, để xây dựng mô hình CAD tham số từ dữ liệu Scan. RapidfromXO Redesign tạo các mô hình chất lượng cao một cách tiện lợi cho các

ứng dụng tạo mẫu nhanh, gia công CNC, CAE và xuất sang các ứng dụng CAD khác để hiệu chỉnh.

• Chức năng thiết kế khép kín end-to-end – từ dữ liệu lưới sang mô hình CAD

• Hỗ trợ cho mọi quy trình thiết kế ngược-đưa ra các ghi chú thiết kế (việc lấy ra các tham số thiết kế) hoặc tạo ra bản sao chính xác (sự điều chỉnh bề mặt)

• Tối ưu hoá tức thì dữ liệu lưới cho các hướng sử dụng RP, CAM, CAE và phát triển ảo.

• Khả năng mô hình hoá với độ tinh vi cao nhưng vẫn tận dụng các feature mô hình hoá khối và bề mặt quen thuộc.

• Khả năng tinh chỉnh dữ liệu lưới để tạo các lưới chất lượng cao và kín nước

• Nhấn một nút để chuyển nhanh sang các ứng dụng kiểm tra & phân tích thiết kế

• Tự động chia lại lưới cho việc tạo ra các mô hình chức năng CAE – Scan-to-CAE

 

Minhthanh JSC

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

mode_editLeave a response

Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person. Required fields marked as *

menu
menu