XOVTM rapidformXOTM Verifier

 

Xử lý kiểm tra có hệ thống:

RapidformXO Verifier là một module mới nhất trên nền RapidformXO. Nó là phần mềm đầu tiên thế giới dùng cho việc xử lý kiểm tra có hệ thống sử dụng mật độ dữ liệu đám mây điểm. Nó là phần mềm duy nhất xây dựng cho quy trình kiểm tra của khách hàng bằng việc lên kế hoạch chi tiết và thực hiện quy trình kiểm tra nhanh và dễ dàng. Được xây dựng chính xác và nhanh chónh, RapidformXO đưa ra so sánh giữa Scan-to-CAD và Scan-to-scan về các dung sai, kích thước hình học.

 

Việc kiểm tra trên cơ sở dữ liệu quét 3D là một xu hướng mới, quan trọng nhưng công nghệ rất phức tạp và khó có thể tiến hành trong môi trường QA thông thường. công nghệ

thường không phù hợp trong các quy trình kiểm tra hiện nay, bởi vì nó không được xây dựng xoay quanh quy trình kiểm tra của người sử dụng. Các hệ thống kiểm tra trên cơ sở dữ liệu quét 3D bao gồm nhiều thành phần công nghệ tinh vi mà không thể kiểm soát bằng các phần mềm kiểm tra và đo lường thông thường. Hệ thống kiểm tra trên cơ sở quét 3D (cả phần cứng và phần mềm) phải là trung tâm xử lý và được hợp nhất với dòng công việc QA hiện tại để đạt được hiệu quả.

10 lý do để sử dụng XOVTM

 

 

Đáp ứng các nhu cầu của công nghiệp

Một và duy nhất phần mềm kiểm tra điều khiển chất lượng trên cơ sởquét 3D

Trung tâm xử lý

Lập kế hoạch, thực hiện, và sử dụng lại nhiều quy trình xử lý khác nhau

Điều khiển các tham số

Kiểm tra tham số chiều sâu không có chương trình

Độ chính xác

PTB đã chứng nhận & NIST đã kiểm tra tính toán thiết kế hình học

• PTB: Hệ thống đo lường công nghiệp quốc tế của Đức

• NIST: Tiêu chuẩn & công nghệ công nghiệp quốc tế

Cấu trúc mở

Nhiều API để tự động chuyển sang mức yêu cầu của công việc

Live InspectTM với SmartGuideTM

Kiểm tra nhanh trên cơ sở lập kế hoạch quy trình kiểm tra tự động

Sẵn sàng kiểm tra trên đường

RapidformXO có tốc độ xử lý nhanh và khả năng lưu trữ dữ liệu khổng lồ

Cutting-adge GUI

Khả năng giảm giá thành học tập & vận hành

Công cụ báo cáo chưa từng có

Xây dựng trong Microsoft Office

Mức độ chuyên gia

Điều khiển quy trình xử lý kiểm tra chi tiết ở mức độ cao cho các chuyêngia

 

Minhthanh JSC

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOVhttp://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2012/12/XOV1-300x145.jpghttp://phanmemkythuat.com/wp-content/uploads/2012/12/XOV1-300x145-280x145.jpgGeomagic/Rapidformbán phần mềm RAPIDFORM XOV,bán phần mềm RAPIDFORM XOV hà nội,bán RAPIDFORM XOV uy tín,bẻ khóa phần mềm RAPIDFORM XOV,chia sẻ link RAPIDFORM XOV,crack phần mềm RAPIDFORM XOV,đào tạo phần mềm RAPIDFORM XOV,hướng dẫn cài đặt phần mềm RAPIDFORM XOV,keygen phần mềm RAPIDFORM XOV,link down phần mềm RAPIDFORM XOV,link down RAPIDFORM XOV,nơi bán phần mềm RAPIDFORM XOV,phần mềm RAPIDFORM XOV,phần mềm RAPIDFORM XOV hà nội,phần mềm RAPIDFORM XOV mediafire,phần mềm RAPIDFORM XOV mới nhất,RAPIDFORM XOV direct link,RAPIDFORM XOV portable,RAPIDFORM XOV tutorial,sách phần mềm RAPIDFORM XOV,share phần mềm RAPIDFORM XOV,tổng hợp phần mềm RAPIDFORM XOV,video hướng dẫn RAPIDFORM XOV,video phần mềm RAPIDFORM XOV,video sử dụng phần mềm RAPIDFORM XOV,website bán phần mềm RAPIDFORM XOV
  XOVTM rapidformXOTM Verifier   Xử lý kiểm tra có hệ thống: RapidformXO Verifier là một module mới nhất trên nền RapidformXO. Nó là phần mềm đầu tiên thế giới dùng cho việc xử lý kiểm tra có hệ thống sử dụng mật độ dữ liệu đám mây điểm. Nó là phần mềm...