Phác thảo kim loại tấm NX9

Nhiều đối tượng trong NX Sheet Metal  sử dụng phác thảo làm hình học dựng ban đầu, trong nhiều trường hợp, ta có thể kết hợp giữa phác thảo có sẵn và tạo mới. Và bạn cần phải hiểu cách sử dụng hai phương pháp này.

LệnhSketch Section   cho phép tạo phác thảo mới. Lệnh Curve   giúp bạn chọn một phác thảo đã có trên màn hình.

Internal and external sketches

Chọn một trong hai ứng dụng này, tùy thuộc vào đối tượng mà bạn cần thao tác, Có thể có một số phác thảo có sẵn, ta chỉ cần nhấp đúp vào nó rồi hiệu chỉnh theo mong muốn.

pfg pfg 1