Phần lồi và phần cắt kim loại tấm NX9

Phần biên dạng mà bạn đưa vào cho phần lồi và phần cắt sẽ có những hạn chế tùy vào chiều dày của chi tiết và phần bo của tiết diện phác thảo.

Bên dưới là ví dụ về phần bo của góc là 2 units.

pl va pc 1Còn khi là 3 đơn vị nó sẽ hướng ra ngoài.

Còn nếu bạn chọn hướng vào trong thì kết quả sẽ như dưới.

pl va pc 2

Louvers

Phần Louver  cũng có giới hạn tương tự về biên dạng.  Và phần này khó là nó sẽ bị ẩn bên trong

pl va pc 3

Bên dưới là ví dụ về phần thoát khí với dài 50  đơn vị và rộng 15 đơn vị.

pl va pc 4

Nếu tăng chiều rộng Width  của Louver  lên 20  đơn vị thì mặt ở giữa hai bên bán kính sẽ trở nên nhỏ hơn, Nếu tăng lên 24 đơn vị thì nó lại càng nhỏ hơn nữa.

pl va pc 5

Cuối cùng khi chiều rộng Width bằng một nữa chiều dài của tiết diện thì sẽ xảy ra lỗi và lúc này phần Louver sẽ không tạo được.

pl va pc 6

Vì vậy khi tạo một  Louver,  đảmbảo rằng phần chiều rộng Width  nhỏ hơn một nửa chiều dài của đường tiết diện

Tương tự chiều sâu Depth  của Louver  phải nhỏ hơn chiều rộng Width trừ đi chiều dày Part Thickness  của chi tiết.  nếu không thỏa mãn thì phần thoát sẽ không được tạo.

Beads

Bạn cũng quan tâm tới các giá trị của bead để tạo hình dạng chính xác và không có hình dạng bất thường.