Phần mềm Autocad 2016

Để phù hợp với nhu cầu của người sử dụng hãng Autodesk đã cho ra phiên bản Autocad 2016.

autocad

 

Đây là phiên bản mới nhất của Autocad nó có những tính năng vuot trội so với các phiên bản trước:
+Snap to geometric center – bắt điểm vào trung tâm hình học

+Thêm một số tùy chọn mới cho lệnh REVCLOUD

+Smart dimensioning – Dim kích thước thông minh

+Higher quality graphics display – Màn hình hiển thị đồ họa chất lượng cao

+Coordination models – Mô hình phối hợp

+Cải tiến PDF

+Rendering cải tiến

+Cải tiến Help

Link download torren Autocad 2016:
https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pWnBuejZKOEowRGM/view?usp=sharing