Category Archives: Geomagic/Rapidform

File cài đặt phần mềm thiết kế ngược Geomagic

  Geomagic full 2012 | 1,8 Gb Phần mềm Geomagic Studio sử dụng dữ liệu quét 3D có thể tạo ra mô hình chính xác như chế tạo ban đầu. Ngoài ra, từ dữ liệu quét 3D, có thể thay đổi theo ý tưởng thiết kế mới nhằm tái tạo một hay nhiều vô hạn […]

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOR

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOR GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀN CHỈNH NHẤT XỬ LÝ TỪ SCAN-SANG-CAD RAPIDFROM XO Redesign thực hiện một quy trình tạo các mô hình CAD tham số từ các chi tiết của thế giới thực một cách nhanh chóng và dễ ràng bằng một quy trình thiết kế và […]

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOV

  XOVTM rapidformXOTM Verifier   Xử lý kiểm tra có hệ thống: RapidformXO Verifier là một module mới nhất trên nền RapidformXO. Nó là phần mềm đầu tiên thế giới dùng cho việc xử lý kiểm tra có hệ thống sử dụng mật độ dữ liệu đám mây điểm. Nó là phần mềm duy nhất […]