Chuyên mục: Geomagic/Rapidform

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOR

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOR GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HOÀN CHỈNH NHẤT XỬ LÝ TỪ SCAN-SANG-CAD RAPIDFROM XO Redesign thực hiện một quy trình tạo các mô hình CAD tham số từ các …

PHẦN MỀM THIẾT KẾ NGƯỢC RAPIDFORM XOV

  XOVTM rapidformXOTM Verifier   Xử lý kiểm tra có hệ thống: RapidformXO Verifier là một module mới nhất trên nền RapidformXO. Nó là phần mềm đầu tiên thế giới dùng cho việc xử lý …