Category Archives: Ilustrator

Tạo hình ảnh theo chữ trong Adobe Illustrator

    Bước 1 – Tạo một ảnh quét Raster Image Tạo trang dựng hình với kích thước A4, và thiết lập dạng trang ngang Landscape. Chọn File > Place.     Một hộp thoại hiển thị cho phép bạn tìm kiếm hình ảnh. Tìm và chọn (JPEG, PSD, PNG etc.) sau đó nhấn OK.   […]

Tạo nấm lùn dễ thương với illustrator

Đầu tiên tạo 1 file mới có kích thước là 500 x 500 px tiếp theo dùng Ellipse Path Tool (L); stroke = 8pt Vẽ 1 hình ellip như thế này Dùng rounded rectangle tool để vẽ phần thân cho cây nấm, nhớ align center với hình ellip đã vẽ trước đó nhá Chọn cả 2 […]

Cách tạo nhãn dạng chữ khâu trong Illustrator

Bước 1 Tạo tư liệu và dùng công cụ Type tool (T) và gõ chữ. Thay đổi bất cứ font chữ nào bạn thích.Tôi khuyen bạn nên dùng kiểu chữ đậm như Museo Slab 1000 . Bước 2 Để khung hiển thị trống. Bước 3 Từ trình đơn pop-up của bảng Appearance, chọn Fill mới. Giữ […]