Chuyên mục: Ilustrator

10 điều quan trọng khi thiết kế một logo

10 điều quan trọng khi thiết kế một logo

Thiết kế ra một logo không nhất thiết phải thể hiện tất cả những gì công ty đó đang làm. Logo của một nhà hàng không nhất thiết phải có hình thức ăn, logo của một bệnh viện không …