Phần mềm Mastercam X7_ Gá lắp dao phay

Hỗ trợ dao nhiều đầu gá

Ứng dụng quản lý dao mới cho phép bạn tạo các phần lắp ghép dao gồm kết hợp của đài dao và phần mở rộng. Bạn có thể dùng phần nối dài để ổn định các dao dài hoặc mở rộng chiều dài dao tùy theo vùng trên chi tiết.

Kéo và mở rộng từ trang Holder ở TOOL MANAGER và vị trí của nó tương ứng trên cây lắp ráp.

ga lap dap phay 1

Lưu vào thư viện dao

File mastercam .TOOLDB đã hỗ trợ các file lắp ghép của dao trong thư viện. Khi bạn mở một file TOOLDB từ TOOL MANAGER trong MASTERCAM X7 ( đường chạy dao, QUản lý dao), bạn có thể chọn xem cả dao và cụm ghép của nó trong thư viện.

ga lap dap phay 2