Phần mềm Mastercam X7_ Gia công ren nhiều đầu mối với cao tốc 2D HST

Sự hỗ trợ tương tự đã có trên gia công cao tốc 3D và gia công nhiều trục, và giờ cũng được tích hợp trong gia tốc 2D, ngoại trừ Blend. Chu trình này cho phép Mastercam chia các chương trình được xuất nhỏ hơn, và các chương trình gia công ren cũng được gia công đồng thời. Kết quả là chu trình có  đường chạy dao nhanh hơn và phù hợp với các cách gia công nổi bật hiện nay.

gia cong ren nhieu dau 1

Chuyển động động học cho gia công cao tốc 2D

Đường chạy dao 2D HST Peel Mill cho phép Mastercam tự động hiệu chỉnh tùy vào các đường đi dao. Giúp chuyển động của dao hiệu quả hơn đặc biệt là cho các máy cao tốc.

gia cong ren nhieu dau 2 gia cong ren nhieu dau 3