q

Artlantis Studio 4.1.7 | Mac Os X | 475 MB

Nói qua về Artlantis. Đây là 1 engine render hình ảnh , phục vụ cho Kiến Trúc hoặc hoạt hình. Đầu tiên , người ta thiết kế ngôi nhà và dựng nó mô hình 3d trên một phần mềm nào đó. Sau đó họ cần render để lấy đc hình ảnh tốt với môi trường , vật liệu giống thật . Artlantis là một trong những phần mềm giúp họ làm điều đó. Họ chỉ cần xuất file 3d của mình vào Artlantis, gán vật liệu , môi trường ( bao gồm ánh sáng , các điều hiện khí hậu … ) rồi render nó một hình ảnh

50K/CD

Phần mềm xử lí kiến trúc hoạt hình ArtlantiswebCadArtlantis direct link,Artlantis portable,Artlantis tutorial,bán Artlantis uy tín,bán phần mềm Artlantis,bán phần mềm Artlantis hà nội,bẻ khóa phần mềm Artlantis,chia sẻ link Artlantis,crack phần mềm Artlantis,đào tạo phần mềm Artlantis,hướng dẫn cài đặt phần mềm Artlantis,keygen phần mềm Artlantis,link down Artlantis,link down phần mềm Artlantis,nơi bán phần mềm Artlantis,phần mềm Artlantis,phần mềm Artlantis hà nội,phần mềm Artlantis mediafire,phần mềm Artlantis mới nhất,sách phần mềm Artlantis,share phần mềm Artlantis,tổng hợp phần mềm Artlantis,video hướng dẫn Artlantis,video phần mềm Artlantis,video sử dụng phần mềm Artlantis,website bán phần mềm Artlantis
Artlantis Studio 4.1.7 | Mac Os X | 475 MB Nói qua về Artlantis. Đây là 1 engine render hình ảnh , phục vụ cho Kiến Trúc hoặc hoạt hình. Đầu tiên , người ta thiết kế ngôi nhà và dựng nó mô hình 3d trên một phần mềm nào...