Phân tích máy Creo Parametric 2.0

 Phân tích cơ cấu của mỗi kết nối được xác định, các đơn vị năng động, và tham chiếu của nó.

Loại phân tíc Mechanism designextension(MDX):

 • PositionAnalysis- Phân tích vị trí
 • KinematicAnalysis – Phân tích động lực học

Loại phân tích MechanismDynamics Option(MDO):

 • Dynamic – Động học
 • Static – Tĩnh học
 • ForceBalance – Cân bằng lực

Xác định động cơ:

 

 • DefinePreferences – Xác định tham chiếu
 • LockBodies  – Chi tiết cố định
 • DefineMotorsandExtLoads  – lực và tải

phan tich may

Hình  1 –  Biểu đồ phân tích tải tĩnh

Phân tích máy

Một phân tích được chạy trên một cơ cấu bằng cách chọn các loại phân tích để chạy và sau đó thiết lập phân tích, động cơ, và tải bên ngoài.

Loi phân tích MechanismDesignExtension

Loại phân tíchcó sẵn khi sử dụng  MechanismDesignExtension (MDX):

 • PositionAnalysis– Một phân tích vị trí cho phép bạn phân tích xem cơ cấu của bạn có thể lắp ráp theo yêu cầu của động cơ servo và kết nối được áp dụng.
 • KinematicAnalysis – Một phân tích động học cho phép bạn xem lại những chuyển động của các mô hình của bạn là áp đặt bởi các động cơ servo. Như bước đầu tiên trong quá trình thiết kế của bạn, bạn cũng có thể sử dụng một phân tích động học để xác định vị trí va chạm hoặc điểm mà tại đó các phân tích lắp ráp bị sai.

Loi phân tích MechanismDynamicsOption

Loại phân tíchsau có sẵn bằng cách sử dụng MechanismDynamicsOption(MDO):

 • DynamicAnalysis– Một động lực phân tích cho phép bạn phân tích các chuyển động tạo ra bởi tải trọng áp dụng, servo và lực động cơ, và trọng lực. Bạn có thể bật và tắt lực động cơ trong một phân tích động, nhưng động cơ servo, nếu có, luôn hoạt động cho toàn bộ thời gian của các phân tích. Lưu ý rằng loại hình học động cơ servo không thể được bao gồm trong một phân tích động.
 • Staticanalysis – Một phân tích tĩnh cho phép bạn xác định vị trí cân bằng ổn định cho cơ cấu của bạn. Kiểu phân tích này rất hữu ích trong việc tìm kiếm một cấu hình ổn định trước khi thiết lập cơ cấu trong chuyển động.
 • ForceBalanceAnalysis– phân tích cân bằng lực cho phép bạn xác định các lực cân bằng cần thiết cho mô hình vẫn bất động. Phân tích này rất hữu ích nếu mô hình của bạn có chứa các lực ứng dụng, và bạn muốn đưa nó đến một trạng thái cân bằng tĩnh. Sau khi chạy phân tích này, bạn có thể có được độ lớn của một lực áp dụng tại một thời điểm xác định sẽ giữ động cơ của bạn. Bạn cũng có thể có được kết nối hoặc lực phản ứng động cơ cần thiết để duy trì trạng thái cân bằng.