PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG Revit MEP

Nếu không có phụ kiện, đường ống sẽ không có giá trị rất nhiều. Phụ kiện giúp tắt dịng chảy, giúp điều chỉnh nhiệt độ, và giúp bảo vệ con người. Trong Revit, hầu hết các families phụ kiện có các chức năng sau đây:

Ống bít: chỉ có thể được đặt ở phần cuối đường ống.

Co chữ T, ren, co chữ Y, co chữ thập: Có thể đặt bất kì nơi nào dọc đường ống chạy

Khớp nối, ống nối và ống chuyển tiếp:  Có thể được đặt ở cuối đường ống. Chúng được sử dụng để tham gia vào một đường ống nhỏ hơn, lớn hơn, hoặc cùng kích cỡ.

Mặt bích: Có thể được đặt ở cuối đường ống, mặt đối mặt vơi một mặt bích khác.

Điều khiển việc sử dụng phụ kiện đường ống:

Khi bạn đang đặt đường ống của bạn, tạo góc 90 độ để tạo ra một khớp nối. Nếu bạn nhấp vào khớp, bạn sẽ thấy một dấu cộng (+). Nếu bạn nhấp vào dấu hiệu đó, nó sẽ thay đổi từ khớp đến một co chữ T cho phép bạn thêm nhiều đường ống và tiếp tục định tuyến đường ống của bạn. Nếu bạn nhấn chuột vào dấu (•) trừ đi, nó sẽ hạ cấp phụ kiện. Khi bạn nhìn thấy biểu tượng      trên phụ kiện, nó cho phép bạn xoay phụ kiện, và biểu tượng  cho phép bạn lật phụ kiện.

Đặt những phụ kiện

Khi bạn cần phải thêm các van đường ống của bạn, chọn tab Home, chọn Pipe Accessories, sử dụng Type Selector , và chọn các loại van bạn muốn sử dụng. Hầu hết các van được thay đổi vào các loại, vì vậy bạn có thể đặt chúng vào một đường ống chạy, và nó sẽ nhập vào hệ thống đường ống, duy trì kết nối ở mỗi đầu.

home revit 1

Khi đang tạo hoặc chỉnh sữa families, sử dụng thông số famlily Part Type, cái sẽ xác

định khả năng gắn vào.

home revit 2