Post Processing Toolpath Artcam Pro 9

Giới thiệu

The Đường chạy dao  được xuất trong Artcam sẽ được chuyển thành một số định dạng phù hợp với bộ điều khiển của máy CNC gọi là Post-Processing,  bạn thực hiện điều này thông qua tùy chọn Save Toolpath.

Hậu xử lý của Đường chạy dao đối với Manual Tool Changer

 • Mở mô hình:-

D:\users\training\COURSEWORK\ArtCAMPro-Jobs\Train-machine-ted.

 • ChọnToolpath tab.
 • Click nút Save Toolpath trên Toolpath.

cv artcam 1

Khi mở hộp thoại Save Toolpath, tất cả đường chạy dao có sẵn được liệt kê ở bên cửa sổ bên trái. Nếu 1 đường chạy dao được chọn trước khi mở Save Toolpath, nó sẽ xuất hiện trong cửa sổ bên phải. Đường chạy dao được chọn và dịch chuyển từ cạnh này sang cạnh khác bằng cách sử dụng nút.

Tất cả các tập tin trong cửa sổ bên phải bao gồm nguồn xuất tập tin ncdata.  Nếu dao gia công sử dụng manual tool để thay đổi, nó có thể chứa Đường chạy dao trong ncdata file chia sẻ dao cắt tương tự. nếu dao gia công có bộ thay đổi dao tự động, bất cứ kết nối nào của   đường chạy dao có sẵn sẽ nằm trong ncdata file.

 • Chọn dấu mũi tên qua trái.

Đường chạy doa sẽ di chuyển về lại danh sách đường chạy dao được tính toán.

 • Chọn đường chạy dao Em6-Roughing và dấu mũi tên qua phải.
 • Bỏ chọn Save files to spool Directory (người dùng sẽ được nhắc vị trí xuất tập tin ncdata fhiện hành).
 • Từ Machine Output, Chọn Proma PPM 3Axis Flat.

cv artcam 2

 • Nhấn Save và Chọn C:\temp, tên tập tin là Em6-Rough-ted và Nhấn Save.
 • Chọn dấu mũi tên qua trái (để di chuyển đường chạy dao qua trái).
 • Chọn đường chạy dao BN3-SemiFinish và biểu tượng.
 • Chọn đường chạy dao BN3-Finish và biểu tượng
 • Thiết lập Machine Output là Proma PPM 3Axis Flat.
 • Nhấn Save, duyệt để Chọn C:\temp, Nhập file name BN3-All-ted và Nhấn Save tab.
 • Chọn dấu mũi tên qua trái màu đỏ (để di chuyển tất cả đường chạy dao sang bên trái).
 • Chọn Close.

2 Đường chạy dao hậu xử lý được lưu bên ngoài ArtCAM và tịnh tiến trong định dạng đối với bộ điều khiển Proma 3-Axis.

 • Đừng đóngmô hình.